Профил на купувача
Текущи
Архив
Назад
 
25.05.2018/28.06.2018
Възложителят "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет:
Публикувана в АОП 848543
Крайна дата за приемане на оферти е : 28.06.2018, 12.00 часа
Отварянето на получените ферти ще се извърши на 29.06.2018 в часа
  в сградата на "СБАЛО ХАСКОВО" ЕООД гр. Хасково Класиране
   
  Документи:
  Документация за участие в ОП
  ЕЕДОП
  Приложения
  Техническа спецификация
  Ценово предложение
  Указание на АОП за ЕЕДОП
  Протоколи