Профил на купувача
Текущи
 
Архив
 
25.05.2018/28.06.2018
СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД по 70 номенклатурни единици”
Публикувана в АОП
Виж цялата...