Профил на купувача
Текущи
 
Архив
 
20.02.2017/21.03.2017
СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици
Публикувана в АОП
Виж цялата...