Профил на купувача
Текущи
 
Архив
 
10.09.2014/21.10.2014
СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на онкологични лекарствени продукти
Публикувана в АОП
Виж цялата...
 
30.10.2015/10.12.2015
СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД
Публикувана в АОП
Виж цялата...
 
20.02.2017/21.03.2017
СБАЛО ХАСКОВО ЕООД обявява открита процедура за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО Хасково ЕООД по 69 номенклатурни единици
Публикувана в АОП
Виж цялата...